درباره ما

رزرو تلفنی بلیط چارتر مشهد، کیش(حسینی09387759958) ************************************************* در صورتی که پرواز بیشتر از 2 ساعت تاخیر داشته باشد شما میتوانید بدون جریمه پروازتان را کنسل کنید، منتهی به شما پیشنهاد میشود که از پرواز با تاخیر استفاده نمایید چون استرداد پول پرواز منوط به رساندن اصل بلیط مهر خورده به چارتر کننده پرواز میباشد که ممکن است دفتر آن در تهران، مشهد یا کیش یا سایر شهرها باشد. و برگشت پول آن نیز ممکن است تا یک یا 2 ماه بسته به پاسخ ایرلاین به طول بیانجامد

مسیرهای پیشنهادی
از ترکیه استانبول به